Print

niedziela, 26 czerwca 2016

JAK AKTYWOWAĆ I HARMONIZOWAĆ W SOBIE ENERGIĘ ŻYCIOWĄ – CZYM SĄ CZAKRY

„Bóg umieścił drabinę przed naszymi stopami, musimy wspiąć się po niej krok po kroku” – Rumi,  XIII wiek.


Tak właśnie możemy rozumieć czakry - są one szczeblami drabiny prowadzącej do uzdrowienia i samorozwoju, aby doświadczać i cieszyć się pełną życia.

Niniejszy artykuł jest wprowadzeniem do cyklu rozważań poświęconych czakrom. Kolejne artykuły z tej tematyki będą dedykowane indywidualnie każdej z 7 głównych czakr: podstawy, krzyża, splotu słonecznego, serca, gardła, trzeciego oka i korony.

Zgodnie ze starą mądrością: Gdy słyszymy – zapominamy, gdy widzimy – zapamiętujemy, ale dopiero gdy doświadczamy – rozumiemy, artykuły poświęcone czakrom utrzymane będą w w formie ćwiczeń i refleksji, które podczas wykonywania w sposób naturalny zintegrują się z naszą codziennością.

Czym zatem są czakry?

Czakry to wirujące skupiska subtelnej energii, rozmieszczone wzdłuż kręgosłupa od jego podstawy do korony głowy człowieka. Odpowiedzialne są one za regulowanie i harmonizowanie przepływającej przez nas energii. Czakry występują u każdego, choć u niektórych z nas, ich funkcje mogą być zaburzone. Na poszczególnych etapach życia, mogły wystąpić zdarzenia, blokujące swobodny przepływ energii - ekstremalnym przykładem mogą być tutaj traumy. Bezpośrednią manifestacją blokad w naszym życiu są np. choroby, niepowodzenia czy problemy w relacjach z innymi i z samym sobą.

Co to znaczy pracować z czakrami?

Praca z czakrami polega na przywracaniu i utrzymywaniu harmonii w relacji do każdej z czakr oraz miedzy nimi, co w praktyce sprawia, ze stajemy się świadomi coraz to rozleglejszej perspektywy.
Analizując każdą z czakr i obserwując, jak manifestuje się ona w naszym życiu, możemy rozpoznać i usuwać blokady, które są odpowiedzialne za zaburzenie ich harmonii.

Aktywacji i rozwojowi poszczególnych czakr przyporządkowane są konkretne etapy z pierwszych 30 lat życia, cykl ten następnie jest powtarzany po ukończeniu 30 lat i kolejna iteracja przypada na czas po 60 urodzinach. I tak na przykład czakra podstawy rozwija się od okresu prenatalnego do 4 roku życia i zdarzenia oraz ludzie z tego etapu maja ścisły związek z naszym doświadczeniem życia z poziomu tej czakry; dla czakry korzenia jest to okres od  4 do 8 lat, splotu słonecznego 8 do 12 lat, serca 12-16 lat, czakrze gardła odpowiada okres pomiędzy 16 a 22 rokiem życia, czakra trzeciego oka rozwija się w wieku 22 do 26, natomiast czakra korony pomiędzy 26 do 30 rokiem.

Teraz zapraszam do zapoznania się z krótkim przeglądem poziomów energetycznych, aby zdać sobie sprawę, który z obszarów jest aktualny dla ciebie.

Czakra podstawy jest pierwszą z głównych czakr i zarazem miejscem gdzie najskuteczniej jest zacząć drogę rozwoju. Jej kondycja wskaże jak czujemy się sami ze sobą, jak postrzegamy świat i nasze miejsce w nim. Czakrę tę wyraża kolor czerwony.
Miejscem, do którego mamy potencjał dotrzeć przez aktywowanie tego obszaru energii są stabilność i bezpieczeństwo, pewność siebie oraz świata. Czakra ta, jak sama nazwa wskazuje, jest bazą umożliwiającą rozwój na wyższym poziomie duchowym.

Czakra krzyża jest centrum naszych emocji, elastyczności i zdolności adaptacyjnych oraz wewnętrznego balansu. Kolorem ją reprezentującym jest pomarańczowy.
Praca z tą czakrą zapewni balans na poziomie emocji, wolność, radość i swobodę. Ściśle wpłynie także na odbieranie i wyrażanie własnej seksualności.

Czakra splotu słonecznego jest reprezentowana kolorem żółtym. Optymalne jej funkcjonowanie manifestuje się dostatkiem, skutecznością w działaniu, współdziałaniem, samoświadomością oraz poczuciem szczęścia.

Czakra serca, reprezentowana kolorem zielonym i różowym, wprowadza poczucie  harmonii, miłości, akceptacji, zrozumienia oraz wybaczenia.

Czakra gardła, wizualizowana jako kolor niebieski, reprezentuje  komunikacje werbalną i niewerbalną, twórczość, szczerość i otwartość w wyrażaniu swoich myśli i pragnień.

Czakra trzeciego oka wiąże się z intuicją i mądrością, wyobraźnią oraz jasnowidzeniem. Reprezentuje ją kolor indygo.

Czakra korony wyraża się kolorem fioletowym i wiążą się z rozumieniem rzeczywistości w głęboki, duchowy sposób, szeroką świadomością oraz poczuciem łączności z wszechświatem.
Jak widzicie każda czakra ma swój czas rozwoju, do którego będziemy się odwoływać bezpośrednio na drodze do zrozumienia i uzdrawiania czakr oraz kolor, którym będziemy otaczać się pracując z daną czakrą, a także obszar oddziaływania potrzebujący uzdrowienia.

Na więcej zapraszam już niebawem w kolejnej części poświęconej czakrze podstawy :)

Marta W,
W imieniu Szerokiej Perspektywy Dublin


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz