Print

wtorek, 20 września 2016

Siedem Praw Wszechświata

                    


Tam gdzie kierują się kroki Mistrza, otwierają się uszy gotowe na jego Naukę”.

„Kiedy uszy ucznia są gotowe słuchać, pojawiają się usta, aby wypełnić je mądrością”.

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jakimi prawami rządzi się świat, w którym żyjemy? Czy nurtują Cię pytania, dlaczego pewne sytuacje, czy wydarzenia przebiegają w taki, a nie inny sposób? Czy chciałbyś lepiej rozumieć zjawiska zachodzące wokół Ciebie?

Jeśli tak, to zapraszam Cię do zapoznania się z Kybalionem, czyli Siedmioma Prawami Hermetycznymi spisanymi w 1908 roku, przez anonimowe osoby, podpisujące się jako Trzej Wtajemniczeni. 

Kybalion jest zbiorem Uniwersalnych Praw rządzących światem, o których nauczano już w Starożytnej Grecji i Egipcie, i które znaleźć można również w pismach Wedyjskich Starożytnych Indii.

“Praw Prawdy jest siedem; ten, kto je zna rozumiejąc, posiada Magiczny Klucz, pod którego dotykiem wszystkie Drzwi Świątyni stają otworem”.

Siedem Praw Hermetycznych, na których została oparta filozofia hermetyczna to:

I. Prawo mentalizmu (umysłowości): “Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest Mentalny; Wszechświat złożony jest z myśli”.
W tym prawie zawarte jest wszystko to, co niewidoczne dla oczu, np. wibracja, energia i moc, które zgodnie z tym prawem, podlegają woli Umysłu.

II. Prawo zgodności: “Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze”.
Według tego prawa wszystkie zjawiska zachodzące w życiu są w zgodności na wszystkich płaszczyznach; materialnej, mentalnej i duchowej. “Tak samo jak znajomość zasad geometrii pozwala człowiekowi na mierzenie odległych słońc i ich ruchów, nie ruszając się z obserwatorium, tak samo znajomość prawa zgodności pozwala człowiekowi inteligentnie wnioskować - od tego, co znane, do tego, co nieznane”.

III. Prawo wibracji: “Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; wszystko wibruje”.
Jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Energia  jest w ciągłym ruchu, wciąż wibruje, tylko z różną częstotliwością. Na tym prawie oparte jest Prawo Przyciągania, które mówi o tym, że podobna wibracja czy energia przyciąga podobną. Każdy człowiek swoją energią wpływa na zmiany energii w świecie i w innych ludziach.

IV. Prawo biegunowości (dwoistości): „Wszystko jest podwójne; wszystko ma swoje bieguny; wszystko tworzy parę ze swoim przeciwieństwem; podobne i niepodobne są tym samym; przeciwieństwa są identyczne w swojej naturze, lecz różne w stopniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić”.
Wszystko to, co wydaje nam się skrajnie różne jak np. miłość i nienawiść, są tylko przeciwnymi biegunami tej samej rzeczy.

V. Prawo rytmu: „Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka; wszystko ma swoje pływy; wszystkie rzeczy wznoszą się i upadają; ruch wahadła manifestuje się we wszystkim; miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo; rytm się kompensuje”.
Prawo to mówi o tym, że we wszystkim dokonują się zwroty i przemiany. Czasem zmiany w życiu mogą wydawać się negatywne, by w efekcie końcowym osiągnąć to, co najlepsze.
VI. Prawo przyczyny i skutku: „Każda przyczyna ma swój skutek; każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieje się według Prawa; przypadek to jedynie nazwa dla nierozpoznanego Prawa; istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie
wymyka się Prawu”.
Zgodnie z tym Prawem, każdy skutek zachodzący w fizycznym świecie ma swoją przyczynę w świecie umysłu. Potęga Myśli sprawia, że wszystkie słowa, które wypowiadamy lub myślimy, powodują ich materializację w świecie fizycznym.

VII. Prawo rodzaju (płci): „Rodzaj jest we wszystkim; wszystko ma swoje męskie i żeńskie pierwiastki; rodzaj manifestuje się na wszystkich płaszczyznach”.
Każdy z nas ma w sobie pierwiastki męskie i żeńskie na płaszczyźnie fizycznej, mentalnej i duchowej. Na planie fizycznym prawo to jest manifestowane poprzez płeć, a na wyższych poziomach przybiera inne formy, lecz jest ono zawsze takie samo. 


Zachęcam Cię bardzo serdecznie do lektury Kybalionu i Praw Hermetycznych. Podziel się z nami swoją własną interpretacją tych Praw i obserwacjami wynikającymi z ich funkcjonowania w Twoim życiu . 
Martuśka

W imieniu ekipy Szerokiej Perspektywy Dublin

PS Wszystkie cytaty pochodzą z Kybalionu
Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie warsztaty organizujemy wkrótce, zerknij tutaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz